kamagra kaufen kamagra oral jelly kamagra australia kamagra australia cialis kopen levitra 20 mg viagra online bestellen cialis preise cialis original viagra bestellen levitra bayer kamagra shop kamagra oral jelly viagra generika levitra preis kamagra bestellen cialis 20mg cialis bestellen
การคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 - ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3
082492
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
62
72
62
81596
2320
2649
82492

Your IP: 192.168.2.69
2019-05-19 15:22

การคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561

Post on 07 มีนาคม 2561
by Osh3
ฮิต: 422

การพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ประจำปี ๒๕๖๑

สถานประกอบกิจการที่ประสงค์จะสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง และส่งหลักฐานการสมัคร

(หมดเขตรับสมัครวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑)

(จะต้องส่งแบบใบสมัครและแบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมินฯ พร้อมซีดีบันทึกข้อมูลเอกสารการประเมินส่วนที่ ๑ - ๔)

หมายเหตุ

ระดับจังหวัด

- ส่งที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

ระดับประเทศ

ส่งที่ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

 

๑. แบบใบสมัคร สปก.ต้นแบบดีเด่น ระดับจังหวัด ๒๕๖๑

๒. แบบใบสมัคร สปก.ต้นแบบดีเด่น ระดับประเทศ ๒๕๖๑

๓. แบบเสนอชื่อ สปก. ดีเด่น ๒๕๖๑ (ส่วนที่ ๑,๒,๓,๔)

     - เอกสารการประเมินส่วนที่ ๑

๔. แบบเสนอชื่อ คปอ.ดีเด่น ๒๕๖๑

๕. แบบเสนอชื่อ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย ดีเด่น ๒๕๖๑

๖. แบบเสนอชื่อ จป.วิชาชีพ ดีเด่น ๒๕๖๑

๗. แบบเสนอชื่อ จป.เทคนิคขั้นสูง ดีเด่น ๒๕๖๑

๘. แบบเสนอชื่อ จป.เทคนิค ดีเด่น ๒๕๖๑

๙. แบบเสนอชื่อ จป.หัวหน้างาน ดีเด่น ๒๕๖๑

๑๐. แบบเสนอชื่อ จป.บริหาร ดีเด่น ๒๕๖๑

ตัวอย่างการจัดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ

เอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ Zip

(สถานประกอบกิจการที่ต้องการโหลด จำเป็นต้องมีโปรแกรมบีบอัดข้อมูล เช่น Winrar)