kamagra kaufen kamagra oral jelly kamagra australia kamagra australia cialis kopen levitra 20 mg viagra online bestellen cialis preise cialis original viagra bestellen levitra bayer kamagra shop kamagra oral jelly viagra generika levitra preis kamagra bestellen cialis 20mg cialis bestellen
ชวนสถานประกอบกิจการทั่วประเทศร่วมคัดเลือกเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2561 - ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3
082502
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
72
72
72
81596
2330
2649
82502

Your IP: 192.168.2.69
2019-05-19 16:22

ชวนสถานประกอบกิจการทั่วประเทศร่วมคัดเลือกเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2561

Post on 08 ธันวาคม 2560
by Osh3
ฮิต: 230

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขับเคลื่อน Safety Thailand สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน เชิญชวนนายจ้างร่วมกิจกรรมคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การสร้างการรับรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ เป็นพื้นฐานสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยหรือ Safety Thailand ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามแนวทางประชารัฐ การประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นกิจกรรมที่กสร.ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้าง ลูกจ้างได้ร่วมมือกันในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งเป็นการยกย่องย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่ดี สามารถเป็นต้นแบบให้สถานประกอบกิจการอื่นใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได้

นายทศพล กล่าวต่อว่า สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และไม่เคยถูกดำเนินคดีด้านความปลอดภัยฯ

2.ไม่มีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางส่วน และประสบอันตรายจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน ในปี พ.ศ. 2560

3.มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ที่ดี สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

4. มีการจัดตั้งชมรมจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

โดยจะเปิดรับสมัครเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สถานประกอบกิจการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128-39 ต่อ 709 หรือติดตามรายละเอียดที่ www.oshthai.org