kamagra kaufen kamagra oral jelly kamagra australia kamagra australia cialis kopen levitra 20 mg viagra online bestellen cialis preise cialis original viagra bestellen levitra bayer kamagra shop kamagra oral jelly viagra generika levitra preis kamagra bestellen cialis 20mg cialis bestellen
รมว.แรงงาน เปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม MOU “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา”สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 - ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3
079726
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
67
98
443
78753
2203
3274
79726

Your IP: 192.168.2.69
2019-04-25 23:30

รมว.แรงงาน เปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม MOU “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา”สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561

Post on 12 ตุลาคม 2561
by Osh3
ฮิต: 41

รมว.แรงงาน เปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม MOU “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา”สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561

 

 

          รมว.แรงงาน เปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม MOU “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา”สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 มอบรางวัลสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ 566 แห่ง ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และภาครัฐร่วมลงนามความร่วมมือ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ไปสู่การปฏิบัติ

          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา”และมอบโล่รางวัลดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 จำนวน 566 แห่ง ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand เป็นนโยบายเน้นหนักของกระทรวง มีเป้าหมายในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยการสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ โดยการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผ่านกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย

          พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีสถานศึกษาเข้าร่วมแล้วกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 1,275,638 คน ซึ่งในวันนี้ได้มอบรางวัลให้กับสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 566 แห่ง ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ตลอดจน ครู อาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษา ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความปลอดภัยเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนในสถานศึกษา ตลอดจนบรรลุวาระแห่งชาติ ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้“แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ต่อไป

 

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สู่สถานศึกษา”เป็นความร่วมมือระหว่าง 9 หน่วยงาน ได้แก่

 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

- สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

- สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษาและขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ไปสู่การปฏิบัติต่อไป