kamagra kaufen kamagra oral jelly kamagra australia kamagra australia cialis kopen levitra 20 mg viagra online bestellen cialis preise cialis original viagra bestellen levitra bayer kamagra shop kamagra oral jelly viagra generika levitra preis kamagra bestellen cialis 20mg cialis bestellen
รมว.แรงงาน ร่วมมือภาคีส่งเสริมสุขภาวะแรงงาน หนุนใช้กลไกประชารัฐร่วมขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน - ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3
082636
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
82
124
206
81596
2464
2649
82636

Your IP: 192.168.2.69
2019-05-20 20:22

รมว.แรงงาน ร่วมมือภาคีส่งเสริมสุขภาวะแรงงาน หนุนใช้กลไกประชารัฐร่วมขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน

Post on 09 ตุลาคม 2561
by Osh3
ฮิต: 65

รมว.แรงงาน ร่วมมือภาคีส่งเสริมสุขภาวะแรงงาน หนุนใช้กลไกประชารัฐร่วมขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน

 

               เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ นโยบายรัฐกับความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการหนุนใช้กลไกประชารัฐร่วมขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน ส่งเสริมสุขภาวะคนทำงาน

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ “นโยบายรัฐกับความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ” โดยได้กล่าวว่า กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงาน มีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ย่อมส่งผลดีต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ การสร้างเสริมสุขภาพให้แรงงานมีสภาวะที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังพบว่า ประชากรไทยวัยแรงงานมีปัญหาสุขภาวะส่งผลให้มีมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง 930,053 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.2 ของจีดีพีของประเทศ

 

 

พล.ต.อ. อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงาน เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดให้การขับเคลื่อน Safety Thailand เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความสำเร็จของการดำเนินงานจะต้องทำงานโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายผ่านกลไกประชารัฐ ภายใต้นโยบาย โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงแรงงานในการเสริมสร้างสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบกิจการ มุ่งสู่การลดปัญหาสุขภาพ อุบัติเหตุ เพื่อร่วมกันสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน ให้ประสบผลสำเร็จต่อไป